Tag Archives: masa berlaku kitab al quran yaitu

5 Kewajiban Seorang Muslim Terhadap Al Qur’an

Kewajiban Seorang Muslim Terhadap Al Qur’an Al Qur’an adalah firman Allah swt. yang mulia dan termasuk mukjizat Nabi Muhammad saw. terbesar. Al Qur’an biasa ditulis juga dengan al Qur’an, Alqur’an ataupun Qur’an secara bahasa adalah “bacaan“. Sebuah kitab suci utama agama Islam, diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad saw. melalui Malaikat Jibril berangsur-angsur selama 22… Read More »